Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Kadastrale kaart beschikbaar

Bodemloket heeft recent de kadastrale kaart toegevoegd aan de laagste zoomniveaus. Indien u deze onderliggende kaart niet wil zien, is het mogelijk hem uit te zetten.

Daarnaast wordt het mogelijk om het kaartbeeld dat u ziet, via een link te delen. In de adresbalk worden de hoekpunten van het kaartbeeld bijgehouden. Bij in- of uitzoomen of verplaatsen van de kaart, worden deze bijgewerkt. U kunt het huidige kaartbeeld delen door gebruik te maken van het volledige adres in de adresbalk. De selectie van kaartlagen wordt helaas nog niet meegedeeld.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: