Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk

Groot onderhoud Bodemloket.nl - update

Op maandag 14 maart is er een update aan bodemloket uitgevoerd. De upgrade betreft implementatie van de meest recente versie van de uitwisselstandaard SIKB0101 op zowel de backend (database) als frontend (geointerface). Meer details over de vernieuwde gegevensstandaard leest u op de website van SIKB.

Er is een nieuwe GIS-omgeving in gebruik genomen. Er is een redirect ingesteld, waardoor u automatisch wordt omgeleid. Als er toch problemen optreden, kunt u de nieuwe WMS-url gebruiken: http://www.gdngeoservices.nl/arcgis/services/blk/lks_blk_rd/MapServer/WM...

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: