Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk


Headerfoto

Nieuwe legenda bodemloket

In de legenda is een nieuwe categorie opgenomen voor locaties die een onbekende status hebben. Ook kunnen er kleine verschuivingen zijn opgenomen in de kleuring. Deze zouden de status beter weer moeten geven. Deze wijziging is vannacht doorgevoerd, maar hierbij was iets mis gegaan. Dit probleem is opgelost, alles werkt nu weer naar behoren.

Kadastrale kaart beschikbaar

Bodemloket heeft recent de kadastrale kaart toegevoegd aan de laagste zoomniveaus. Indien u deze onderliggende kaart niet wil zien, is het mogelijk hem uit te zetten.

Daarnaast wordt het mogelijk om het kaartbeeld dat u ziet, via een link te delen. In de adresbalk worden de hoekpunten van het kaartbeeld bijgehouden. Bij in- of uitzoomen of verplaatsen van de kaart, worden deze bijgewerkt. U kunt het huidige kaartbeeld delen door gebruik te maken van het volledige adres in de adresbalk. De selectie van kaartlagen wordt helaas nog niet meegedeeld.

Groot onderhoud Bodemloket.nl - update

Op maandag 14 maart is er een update aan bodemloket uitgevoerd. De upgrade betreft implementatie van de meest recente versie van de uitwisselstandaard SIKB0101 op zowel de backend (database) als frontend (geointerface). Meer details over de vernieuwde gegevensstandaard leest u op de website van SIKB.

Over bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: