Bodemloket Een initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk


Headerfoto

Nieuwe legenda bodemloket

In de legenda is een nieuwe categorie opgenomen voor locaties die een onbekende status hebben. Ook kunnen er kleine verschuivingen zijn opgenomen in de kleuring. Deze zouden de status beter weer moeten geven. Deze wijziging is vannacht doorgevoerd, maar hierbij was iets mis gegaan. Dit probleem is opgelost, alles werkt nu weer naar behoren.

Over bodemloket

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren. Via het Bodemloket krijgt u inzicht in de bij de overheid bekende gegevens. Ook ziet u waar vroeger (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die extra aandacht verdienen omdat ze de bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben.

Naar de kaart

Ga naar de kaart

Nuttige links

Kijk voor meer achtergrondinformatie over bodemverontreiniging en bodemsanering op: